Co umíme?

Pokud jste výrobní firma nebo velkoobchod, který má požadavek na dovoz zboží z Číny a máte požadavek na pravidelnou spolupráci, kontaktujte nás.

Na základě vašich potřeb nejprve společně posoudíme reálnost obchodu (ne každé zboží z Číny je vhodné pro dovoz do ČR).

Pokud společně dojdeme k závěru, že jsme pro vás ten správný obchodní partner, následuje tento další postup.

Máte požadavek na konkretní zboží z Číny, ale nevíte jak jej objednat, zaplatit, dovézt, proclít, uhradit ekologický poplatek a poplatek za elektrošrot?

 • Dáte nám zadání na požadované zboží a vše další již pro vás zařídíme.
 • Připravíme nabídku  - v případě nutnosti zajistíme vzorek pro vzájemné odsouhlasení před zahájením výroby
 • Nabídku včetně ceny si vzájemně odsouhlasíme.
 • Poté, co dojde k dohodě o realizaci obchodu nám uhradíte zálohu ve výši 25-30%, která bude zaplacena do Číny a bude zahájena výroba.
 • Od termínu obdržení zálohové platby vám bude zboží dodáno v termínu 3 - 4 měsíců (záleží na druhu zboží). Pro stálé odběratele jsou zajišťovány dodávky v termínech dle jejich potřeby.
 • Vždy je ale nutno počítat s intervalem zálohová platba - dodávka do ČR v celkové délce 3 - 4 měsíců.
 • Po dokončení výroby náš zástupce v Číně ověřuje kvalitu vyrobeného zboží před jeho naložením do kontejneru.
 • Zajistíme nalodění zboží v čínském přístavu, jeho následnou dopravu do ČR, proclení a vykládku zboží v našem skladu v Praze. V případě dodávky celého kontejneru pro jednoho odběratele dodáme kontejner na vykládku přímo do skladu odběratele, který si jeho vykládku zajišťuje sám.
 • Při předání zboží se vystavuje tuzemská faktura a proběhne doplatek zboží (pro nové odběratele). Pro stálé obchodní partnery můžeme  na doplatek zboží poskytnout dohodnutou splatnost,

Máte již vybrané zboží a výrobce/dodavatele z Číny, ale nevíte jak jej objednat, zaplatit, dovézt, proclít, uhradit ekologický poplatek a poplatek za elektrošrot?

 • Rovněž tyto služby vám zajistíme.
 • Připravíme nabídku  - v případě nutnosti zajistíme vzorek pro vzájemné odsouhlasení před zahájením výroby. Nabídku včetně ceny si vzájemně odsouhlasíme.
 • Poté, co dojde k dohodě o realizaci obchodu nám uhradíte zálohu ve výši 25-30%, která bude zaplacena do Číny a bude zahájena výroba.
 • Od termínu obdržení zálohové platby vám bude zboží dodáno v termínu 3 - 4 měsíců (záleží na na druhu zboží). Pro stálé odběratele jsou zajišťovány dodávky v termínech dle jejich potřeby. Vždy je ale nutno počítat s intervalem zálohová platba - dodávka do ČR v celkové 3 - 4 měsíců.
 • Po dokončení výroby náš zástupce v Číně ověřuje kvalitu vyrobeného zboží před jeho naložením do kontejneru.
 • Zajistíme nalodění zboží v čínském přístavu, jeho následnou dopravu do ČR, proclení a vykládku zboží v našem skladu v Praze. V případě dodávky celého kontejneru pro jednoho odběratele dodáme kontejner na vykládku přímo do skladu odběratele, který si jeho vykládku zajišťuje sám.
 • Při předání zboží se vystavuje tuzemská faktura a proběhne doplatek zboží (pro nové odběratele). Pro stálé obchodní partnery můžeme  na doplatek zboží poskytnout dohodnutou splatnost.
 • Dovoz zboží zajišťujeme od hodnoty USD 3.000,0 (pokud je čínský výrobce ochoten dodat toto malé množství).