Co umíme?

 

 

Pokud jste výrobní firma nebo velkoobchod, který má požadavek na dovoz zboží z Číny a máte požadavek na pravidelnou spolupráci, kontaktujte nás.

Na základě vašich potřeb nejprve společně posoudíme reálnost obchodu (ne každé zboží z Číny je vhodné pro dovoz do ČR).

Pokud společně dojdeme k závěru, že jsme pro vás ten správný obchodní partner, následuje tento další postup.

Máte požadavek na konkretní zboží z Číny, ale nevíte jak jej objednat, zaplatit, dovézt, proclít, uhradit ekologický poplatek a poplatek za elektrošrot?

 • Dáte nám zadání na požadované zboží a vše další již pro vás zařídíme.
 • Připravíme nabídku  - v případě nutnosti zajistíme vzorek pro vzájemné odsouhlasení před zahájením výroby
 • Nabídku včetně ceny si vzájemně odsouhlasíme.
 • Poté, co dojde k dohodě o realizaci obchodu nám uhradíte zálohu ve výši 25-30%, která bude zaplacena do Číny a bude zahájena výroba.
 • Od termínu obdržení zálohové platby vám bude zboží dodáno v termínu 3 - 4 měsíců (záleží na druhu zboží). Pro stálé odběratele jsou zajišťovány dodávky v termínech dle jejich potřeby.
 • Vždy je ale nutno počítat s intervalem zálohová platba - dodávka do ČR v celkové délce 3 - 4 měsíců.
 • Po dokončení výroby náš zástupce v Číně ověřuje kvalitu vyrobeného zboží před jeho naložením do kontejneru.
 • Zajistíme nalodění zboží v čínském přístavu, jeho následnou dopravu do ČR, proclení a vykládku zboží v našem skladu v Praze. V případě dodávky celého kontejneru pro jednoho odběratele dodáme kontejner na vykládku přímo do skladu odběratele, který si jeho vykládku zajišťuje sám.
 • Při předání zboží se vystavuje tuzemská faktura a proběhne doplatek zboží (pro nové odběratele). Pro stálé obchodní partnery můžeme  na doplatek zboží poskytnout dohodnutou splatnost,

Máte již vybrané zboží a výrobce/dodavatele z Číny, ale nevíte jak jej objednat, zaplatit, dovézt, proclít, uhradit ekologický poplatek a poplatek za elektrošrot?

 • Rovněž tyto služby vám zajistíme.
 • Připravíme nabídku  - v případě nutnosti zajistíme vzorek pro vzájemné odsouhlasení před zahájením výroby. Nabídku včetně ceny si vzájemně odsouhlasíme.
 • Poté, co dojde k dohodě o realizaci obchodu nám uhradíte zálohu ve výši 25-30%, která bude zaplacena do Číny a bude zahájena výroba.
 • Od termínu obdržení zálohové platby vám bude zboží dodáno v termínu 3 - 4 měsíců (záleží na na druhu zboží). Pro stálé odběratele jsou zajišťovány dodávky v termínech dle jejich potřeby. Vždy je ale nutno počítat s intervalem zálohová platba - dodávka do ČR v celkové 3 - 4 měsíců.
 • Po dokončení výroby náš zástupce v Číně ověřuje kvalitu vyrobeného zboží před jeho naložením do kontejneru.
 • Zajistíme nalodění zboží v čínském přístavu, jeho následnou dopravu do ČR, proclení a vykládku zboží v našem skladu v Praze. V případě dodávky celého kontejneru pro jednoho odběratele dodáme kontejner na vykládku přímo do skladu odběratele, který si jeho vykládku zajišťuje sám.
 • Při předání zboží se vystavuje tuzemská faktura a proběhne doplatek zboží (pro nové odběratele). Pro stálé obchodní partnery můžeme  na doplatek zboží poskytnout dohodnutou splatnost.
 • Dovoz zboží zajišťujeme od hodnoty USD 3.000,0 (pokud je čínský výrobce ochoten dodat toto malé množství).

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Symbol 1            Symbol 2

Jak se zbavit starého spotřebiče?

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
 • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.