Cíle

Hlavním cílem firmy ELECS je udržet obchodní kontakty se stávajícími odběrateli a dále rozšiřovat obchodní vztahy o nové zájemce požadující dovoz zboží z Číny.