Kultura

Čína, náš soused - Helmut Schmidt, Frank Sieren

28.08.2012 13:00

Rozhovor s Helmutem Schmidtem - Nakladatelství DOPLNĚK

Na jaře roku 2005 jsem seděl ve své hamburské kanceláři s německým novinářem žijícím v Číně Frankem Sierenem, dopisovatelem časopisu Wirtschaftswoche. Chtěl se mnou hovořit o Číně a na závěr navrhl, abychom vydali knihu o Číně, jež by vycházela z našeho dlouhého rozhovoru. Trvalo několik měsíců, než jsem k tomu dal svůj souhlas. Nejdříve jsme spolu - pan Sieren a já - celé čtvrtletí, mnoho dnů od rána do večera, rozmlouvali o Číně, pak jsme záznam redigovali a vytvářeli větší tematické celky. Na členění navržené panem Sierenem jsem měnil jen málo.

celý článek

Mao - Philip Short

28.08.2012 12:50

Životopis Mao Ce-tunga - Nakladatelství BB art

Mao Ce-tung byl jednou z nejvýraznějších postav 20. století. Stratég, státník, úskočný politok, filosof a básník, který nenávratně změnil tvář nejlidnatějšího státu světa a vtiskl mu svoji pečeť. Revoluce, již rozpoutal, trvala přes čtvrt století a na jejím konci se z "obra na hliněných nohou" stala jaderná velmoc.

celý článek

Ubožáci - Yiyun Li

28.08.2012 12:40

Román - Knižní klub

Román americké autorky čínského původu se odehrává v rozmezí několika málo dnů na jaře 1979. Tehdy v sobě najde děkolik stovek obyvatel malého provinčního města občanskou odvahu vyjádřit veřejně protest proti politickému procesu, v němž byla po desetiletém vězení odsouzena k trestu smrti mladá žena, někdejší fanatická stoupenkyně kulturní revoluce a pozdější disidentka. Lidé různých osudů a povah nacházejí vlastní důstojnost navzdory tomu, že leckterým z nich někdejší revolucionářka kdysi krutě ublížila a mnozí dokonce dosud nesou následky jejích tehdejších ideologicky motivovaných činů.

celý článek

Smrt ve stínu Mao Ce-tunga - Čchiou Siao-lung

28.08.2012 12:30

Detektivní román - Nakladatelství XYZ

Bestseller emigranta z komunistické Číny, v němž se mísí erotika, politika a napětí s úryvky ze staré čínské poezie, podává autentické svědectví o měnící se tváři asijské velmoci. Autor se inspiroval klasiky britského detektivního žánru a vytvořil originální postavu kriminálního inspektora Čchena, zapáleného idealisty, básníka, přítele žen, milovníka dobrého jídla a v neposlední řadě oddaného straníka. Po objevení mrtvoly mladé ženy Kuan, vzorné národní pracovnice, začíná Čchen rozplétat předivo intrik, maskovaných jako zájem strany, ale ve svém důsledku jen směřujících k získání absolutní moci. Před čtenářem defiluje pozadí Shanghaie, velkoměsta  plného protikladů, řada postav inspirovaných soudobou čínskou realitou - ať už je to úspěšná novinářka
ve stranických novinách, rafinovaný policista na odpočinku či zvrhlý "buržoazně dekadentní" syn prominentních funkcionářů.

celý článek

Palác nebezkých rozkoší - Adam Williams

28.08.2012 12:20

Dobrodružný příběh - Nakladatelství BB/art

Čína, rok 1899. Oslabená vládnoucí dynastie jen bezmocně přihlíží rostoucímu vlivu západních velmocí ve vlastní zemi. Vysoko v horách a lesích se však již ozývají hlasy odporu. Sucho a neúroda ženou rolníky do náruče tajného spolčení, které vyzývá k povstání.

celý článek